EBIPARK - Etappierung Areal Fräflig

EBIPARK - Etappierung Areal Fräflig, Breitloostrasse 7, 8154 Oberglatt

_Bauherr / Auftraggeber: Eberhard Bau AG
_Planung: 2013 - 2014
_Realisierung: 2015 - 2016
_Funktion Schiess ITI AG: Generalplaner
_Tätigkeiten Schiess ITI AG: Strategische Planung, Vorstudien, Projektierung,
  Ausschreibung, Realisierung, Bauleitung, Inbetriebnahme


d | e  home 
© Schiess ITI AG | Planungsbüro SIA/USIC | Tel 44 300 64 25 | sekretariat at schiess-iti dot ch